Het doel van een LOTUS is de hulpdiensten,E.H.B.O-ers , brandweerlieden, militairen etc. dichter bij de praktijk te brengen waarmee word bedoeld:

  • Aan de hand van de gedragingen van het slachtoffer en de antwoorden die het slachtoffer geeft op de vragen van de hulpverleners, kan geleerd worden vast te stellen wat het slachtoffer mankeert.
  • Door een medisch verantwoorde uitbeelding van het letsel kan de hulpverlener ook visueel waarnemen wat de verschijnselen van bepaalde letsels zijn.
  • Door de juiste enscenering van de ongevalssituatie kan de hulpverlener zich een voorstelling maken van wat er is gebeurd en kan de hulpverlener leren situaties te beoordelen en mogelijk gevaar herkennen.
  • Hulpverleners worden door het omgaan met LOTUSslachtoffers minder van hun stuk gebracht bij het zien van wonden, bloed enz. zodat zij beter in staat zijn eerste hulp te verlenen.
  • Hulpverleners leren slachtoffers te behandelen en dat kan alleen goed worden gedaan als men die handelingen regelmatig en met medewerking van LOTUSslachtoffers heeft kunnen beoefenen.

Spel en werkelijkheid vloeien ineen. Zo zelfs, dat onlangs een hulpverlener aan een op de grond liggend echt slachtoffer vroeg: is dit nou echt of bent u soms van de LOTUS???

ZO ECHT IS HET!!!!